top of page

እግዚአብሔር ይላል 

በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን፥ በራስህም ማስተዋል አትደገፍ፤ በመንገድህ ሁሉ እኔን እወቅ፥ እኔም ጎዳናህን ኣቀናልሃለው። በራስህ አስተያየት ጠቢብ አትሁን፤ እግዚአብሔርን ፍራ፥ ከክፋትም ራቅ፤ መጽሐፈ ምሳሌ3፡5፥7

እውነትንም ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል አላቸው። የዮሐንስ ወንጌል 8፡32

መንፈስ ቅዱስ (በግንባታ ላይ)
የይቅርታ ኑሮ (በግንባታ ላይ)
bottom of page